Si escales o hi tens afinitat, AIXÒ t'interessa

S'està creant una xarxa d'escaladors que ens permeti difondre informació, comunicar-nos i estar censats de cara a constituïr un grup de pressió-negociació amb l'administració i federacions, més enllà de quotes, normatives, etc...
Es vol fer una XARXA ("X"de XESCA) d'escaladors catalans independent de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya per tal de que els processos de REGULACIÓ, PROHIBICIÓ i altres que ens afecten tinguin més en compte els ESCALADORS (no tansols les federacions i els seus vividors, o els centres i entitats exclusivament, que sovint ens ho expliquen tot quan ja està fet i lligat i només ens queda la resignació si no ens sembla just, ètic o correcte).

S'està fent aquest cens i més endevant podrem debatre i gestionar entre nosaltres possibles accions sobre els temes que més ens preocupen de la nostra activitat i pel que fa a injustes prohibicions que tansols afaboreixen la massificació en un sentit molt més agressiu que l'escalada, també hi tindrem molt a dir.
Perquè tot això vagi endevant cal apuntar-se a aquesta xarxa inicial i difondre-ho a tants companys escaladors com tinguem .

X arxa
E
S caladors
C
A talans


Per llegir el manifest:
http://www.xesca.org/

Aquesta iniciativa sembla una bona cosa pel col.lectiu, a veure com evoluciona però.. De moment donar les gràcies als qui han tingut la idea i el temps que hi han dedicat (i suposo que també hi han posat calers pel tema hosting de la pagueb, etc..) perquè vagi endevant, és que és ben cert que davant dels "trajimanejes" dels federatius quedes ben venut. A veure doncs!